Federatie voor Muziekverenigingen
              gemeente Achtkarspelen

Click here to edit subtitle

Bestuur

Bestuur


Voorzitter:               Sikke Visser

Penningmeester:   Hielkje Jagersma

Secretaris:              Jessica Hamstra


De samenstelling van het bestuur wisselt per jaar; de bestuursleden schuiven door wat betekent dat de langstzittende (maximaal 3 jaar) uit het bestuur gaat en er een nieuw bestuurslid bijkomt.


2018/2019:

Concordia/Blaast de Bazuin (organiseert het solistenconcours)/'t Heideblomke

2019/2020:

Blaast de Bazuin/'t Heideblomke (organiseert het solistenconcours)/Da Capo

2020/2022:

't Heideblomke/Da Capo (organiseert het solistenconcours)/Gloria Dei


Neem contact op met Federatie Achtkarspelen via [email protected]