Federatie voor muziek- en zangverenigingen in de gemeente Achtkarspelen

Click here to edit subtitle

Solistenconcours

Ieder jaar organiseert de Federatie voor Muziek- en zangverenigingen in de gemeente Achtkarspelen jaarlijks een solistenconcours in samenwerking met een vereniging uit de gemeente. 

Dit heeft als eigenlijke doel om de jeugd en ouderen, te stimuleren in het muziek maken. Plezier is hierin heel belangrijk, al zal niet iedereen direct het plezier zien in de stress en spanning die een solistenconcours ook kan opleveren. Gelukkig wordt een groot deel van de spanning weggenomen door onder andere de docenten van de muziekschool De Wâldsang. Mede door de enthousiaste inzet van de docenten wordt het solistenconcours ieder jaar weer een succes. 

Het solistenconcours bestaat uit 5 divisies. In elke divisie wordt één winnaar aangewezen. Een solist komt uit in de divisie waarin het gekozen muziekstuk is ingedeeld. Naast de 5 divisies is er een jeugddivisie, hier zijn drie prijzen te verdelen voor de nrs 1, 2 en 3. In de jeugddivisie komen de kinderen uit tot en met 12 jaar.

Muziek, plezier en met een beker thuiskomen dat wil toch iedereen.


Uitslagen solistenconcours 13 februari 2016Introductiedivisie


Femke de Jong 80

Jannie Pitstra 80

Krista van der Vinne 83

Lianne Slagers 80

Jorrit Postmus 82

Mateo Schouwstra-Atsma 83

Jildou Hiemstra 84

Baukje Riemersma en

Wilmer Hoeksma 80

Jan Gerard Pitstra 84

Thijs Tabak 84

Lysanne Faber 88

Rianne Zuidersma 85

Lysanne Faber en

Esther de Vries 82

Esther de Vries 86


5e divisie

Annet Bouma 76

Bart Zijlstra 75

Pieter Offinga 83

Marijke Offinga 78

Jaap Jan Rus 77


4e divisie

Marijke Brandsma 82

Jan Jelle van der Veen 81

Marten de Haan 85

Samme Kamminga 86

Hilly Buma 81

Jelle van Huizen 85

Tamme Sikkema 83

Quirine van der Vet 81

Sietske Visser 87

Thomas Zijlstra 75

Koen van der Molen 88


3e divisie

Hanna Kamminga 87

Marie van der Veen 88

Marc van Dekken 81

Gerben de Vries 82

Jildou van der Weg 85


2e divisie

Lianne Postma 88

Erwin Mulder 83

Gerrit Jan Elzinga 86

Zweitze van der Heide 87

Sybina de Vries-Kamminga 85